Đội ngũ của Vietsach.vn gồm những thành viên giàu kinh nghiệm trong ngành xuất bản và truyền thông, do đó mọi giai đoạn từ việc lên ý tưởng, viết, biên tập, thiết kế, in ấn và phát hành, marketing đều được thực hiện một cách tốt nhất.