Chúng tôi luôn lấy tiêu chí mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật dù là nhỏ bé cũng luôn ẩn chứa những giá trị lớn lao. Sự vỹ đại không ở đâu xa mà luôn tiềm ẩn trong mỗi người, quan trọng là có được khơi dậy đúng lúc và đúng cách hay không? Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn để khám phá hết những bí ẩn này để cho ra đời một quyển sách ấn tượng.